PCRC

Facebook Page Twitter Page YouTube Page Vimeo Page Instagram Page
Navigation Menu

Seminar prikupljanja finansijskih sredstava

Posted on Aug 8, 2015 in Blog

Seminar prikupljanja finansijskih sredstava: Apliciranje za fondove pilot projekata Evropske omladinske fondacije    Centar za postkonfliktna istraživanja (CPI) poziva nevladine organizacije i organizacije civilnog društva uključene u aktivnosti sa mladima sa prostora Bosne i Hercegovine da učestvuju na informativnom seminaru o fondovima za pilot aktivnosti Evropske omladinske fondacije. Ovaj poludnevni seminar će biti organizovan 24. avgusta u Sarajevu i fokusiraće se na: 1) stvaranje međusobnog razumjevanja pilot aktivnosti koje podržava Evropska omladinska fondacija; i 2) povećanje razumjevanja procesa apliciranja.  Broj slobodnih mjesta je 8. Radni jezik seminara je engleski. Ako je vaša organizacija zainteresovana za učešće, molimo vas da pošaljete kratku prijavu/izjavu zainteresovanosti na pcrc.bih@gmail.com do četvrtka, 20. avgusta.  Troškovi putovanja, smještaja i hrane nisu...

Read More

Budući mirotvorci prvi gledali “Obične heroje”

Posted on Mar 1, 2014 in News

Upravo na tim sesijama su i pogledali film Centra za post konfliktna istraživanja Obični heroji. Film ih je potakao na razgovor o ljudima, zajednicama i situacijama koje nisu javne ili velike ali su itekako bitne jer su podržale mir i pomirenje u Bosni i Hercegovini…

Read More