Od 15. do 24. marta 2013. godine, Centar za postkonfliktna istraživanja sarađivao je sa harvardskom Međunarodnom klinikom za ljudska prava (International Human Rights Clinic) i pomogao im tokom istraživanja koje je četvero njihovih članova sprovelo tokom boravka u Bosni i Hercegovini.

Pozadina projekta

Međunarodna klinika za ljudska prava nastala je pod pokroviteljstvom Škole prava Harvard u Sjedinjenim Američkim Državama. Klinika pruža studentima prava priliku da sprovode terenska istraživanja, dokumentovanje i zagovaranje za ljudska prava pod vodstvom iskusnih instruktora. Grupu je vodila dr Bonnie Docherty, viši instruktor na klinici i predavač Škole prava Harvard, koja je došla u Bosnu i Hercegovinu da istražuje oružani konflikt sa fokusom na različite uloge ljudi u tom konfliktu te da li je postojala srednja kategorija između vojnika i civila. Oni su pažljivo usmjereni od strane osnivača PCRC-a Velme Šarić na dio ovog projekta koji je vezan za prikupljanje informacija.

IMG_5624

 

IMG_5519

IMG_5558

Nidjara & Ervin-IMG_5513

Ljudi sa kojima smo organizovali intervjue su iz različitih dijelova zemlje i različitih etničkih grupa; neki su bili istraživači i visoki službenici koji su obezbijedili koristan uvid u u složenije metodološke strukture njihovog rada, dok su drugi bili “obični” ljudi, koji su jednostavno podijelili svoje lične priče i iskustva. Ovaj projekt ilustruje ono zbog čega PCRC zaista postoji – različitost i inkluzija svih članova društva, a, također, i pričanje priča o oružanom konfliktu te rad na pomirenju društva kao cjeline.

“Nedavno sam sarađivala sa PCRC-om na terenskoj misiji u Bosni Hercegovini i organizacija je pružila neprocjenjivu pomoć mom timu iz Međunarodne klinike za ljudska prava Škole prava Harvard. Velmino iskustvo u pitanjima oružanog konflikta pomoglo joj je da razumije naš projekt i istraživačke potrebe. Ona je iskoristila svoju široku mrežu kontakata da organizuje intervjue sa ključnim ekspertima i svjedocima. Naš PCRC prevodilac Niđara Pašanović je bila odlična – njeno iznijansirano znanje engleskog jezika i njena empatija je uveliko olakšala posao našim istraživačima. Na kraju i naši vozači su bili profesionalni i prijateljski raspoloženi te su omogućili da naših nekoliko putovanja protekne glatko.’’

Bonnie Docherty

Lecturer on Law and Senior Clinical Instructor

International Human Rights Clinic

Harvard Law School

Želimo da se zahvalimo dr Docherty i Međunarodnoj klinici za ljudska prava za ovu obostrano korisnu priliku za saradnju i radujemo se bliskoj saradnji sa njima i ostalima na sličnim projektima u budućnosti.

– Centar za postkonfliktna istraživanja, Sarajevo –