PCRC je održao konferenciju pod nazivom „Oslikavanje moralne hrabrosti: Priče preživjelih” u Sarajevu od 14. do 16. jula 2011. godine. Konferenciju su organizovali PCRC-ov osnivač i izvršni direktor Velma Šarić i koosnivač i projektni direktor Leslie Woodward u saradnji sa Ambasadom SAD-a u BiH i PROOF: Mediji za socijalnu pravdu. Njen cilj je bio da educira mlade, predstavnike civilnog društva i predstavnike međunarodne zajednice o temama moralne hrabrosti i spasilačkog ponašanja i njihovog značaja u održavanju mira u postkonfliktnim okolnostima.

MKP_PCRCjuly11__016

Koristeći različite oblike medija i komunikacija – od tribina i ličnih svjedočenja, od fotografskih izložbi i filmova – vikend je, ne samo ukazao na herojske akcije onih koji su djelovali u ime drugih u vrijeme opasnosti, nego i na važnu ulogu koju mladi mogu imati u širenju takvih važnih priča pomoću medijskih alata. Sastavljena od širokog spektra edukatora, fotografa, filmskih reditelja i studenata iz cijele BiH, Balkana i svijeta, Konferencija je bila veliki uspjeh.

Raznolikost učesnika je bila vrlo značajna. Unutar BiH, bilo je studenata iz Sarajeva, Tuzle, Mostara, Bihaća, Visokog, Kiseljaka, Vareša, Bijeljine, Brčkog, Banja Luke, Pala, Zvornika, Trebinja, Bosanske Gradiške i Banovića. Regionalni studenti prisustvovali su iz Prilepa, Makedonija; Beograda, Srbija; Tirane, Albanija; Zagreba, Hrvatska; Ljubljane, Slovenija; i Bijelog Polja, Crna Gora. Međunarodni studenti su bili iz SAD-a, Škotske, Engleske, Finske, Portugala, Tunisa, Kine, Ruande, Danske, Bruneja, Njemačke i Grčke.

Screen Shot 2013-06-13 at 3.38.36 PM

l

l


Conference Downloads

Event Flyer Conference Program Conference Report Predstavljanje moralne hrabrosti