Svake godine PCRC u saradnji sa UN-ovom Kancelarijom specijalnog savjetnika za prevenciju genocida organizuje seminar izgradnje kapaciteta na temu prevencije i odgovora na genocid i masovne zločine za predstavnike NVO-a i civilnog sektora koji rade na polju ljudskih prava, izgradnje mira i prevencije i gonjenja zločina protiv čovječnosti.

Mehanizam prevencije genocida i vezanih zločina, seminar u Beogradu, Srbija

Centar za postkonfliktna istraživanja (CPI) poziva nevladine organizacije i građanska društva koja se bave izgradnjom mira, ljudskim pravima, tranzicionom pravdom, monitorinom ratnih zločina i povezanim oblastima i da se prijave za učešće u našem godišnjem seminaru  “mehanizam za prevencije genocida i vezanih zločina”.

Naš dvodnevni seminar u saradnji sa Odjelom posebnog savjetnika za prevenciju genocida pri UN-u (OSAPG) ove godine će se održati od 16-19 Novembra u Beogradu, Srbija.

Imamo dvadeset (20) slobodnih mjesta, te ako se vi ili vaša organizacija želiti prijaviti molimo vas da popunite aplikaciju i pošaljete na pcrc.bih@gmail.com.

Put, smještaj i troškovi hrane će biti pokriveni za odabrane učesnike.

 

Mogu se prijaviti organizacije iz sljedećih zemalja: Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Makedonija.

 

APLIKACIJA ZA SEMINAR

 

Partnerstvo između PCRC-a i OSAPG-a je počelo 2011. godine kada je PCRC organizovao prvi seminar u Sarajevu za predstavnike NVO-a i civilnog sektora iz Bosne. Seminar “Izrada okvira za prevenciju i odgovor na genocid i vezane zločine i prekršaje” je održan u Sarajevu od 20. do 21. juna 2011. godine. Organizovan je u saradnji sa Centrom za pravdu i pomirenje (CJR), sa namjerom da se civilno društvo edukuje o načinu na koji treba pravovremeno da reaguje i prevenira ratne zločine i genocid. Učesnici su bili predstavnici raznih organizacija civilnog društva iz Republike Srpske i Federacije, predstavnici svih većih etničkih grupa u BiH. Prisutne organizacije uključivale su “Balkan Investigative Reporting Network (BIRN)”, “Savez logoraša BiH”, nekoliko omladinskih organizacija, “Catholic Relief Service (CRS)”, “Human Rights Initiative”, “Atlantska inicijativa”, “TRIAL” i druge.

2012. godine PCRC je ponovo zamoljen da organizuje seminar, ovaj put za predstavnike NVO-a i civilnog sektora iz regije Balkana, uključujući Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Makedoniju i Crnu Goru. Seminar je održan u Budvi, Crna Gora sa 20 izabranih učesnika.

PCRC će organizovati seminar u novembru 2013. godine. Ako ste predstavnik NVO-a ili civilnog sektora iz organizacije iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, ili Kosova i želite da učestvujete u događaju ove godine, molimo pošaljite svoje prijave na pcrc.bih@gmail.com.

l

Bosnian Seminar 2011 – Sarajevo, BiH


l

Regional Seminar 2012 – Budva, Montenegro