Istraživački direktor

Sanda ÜllenSanda Üllen je trenutno na doktorskim studijama Univerziteta u Beču, gdje radi disertaciju pod naslovom “Osporena sjećanja – Dinamika individualnih i kolektivnih sjećanja na (trans) nacionalnim diskursima, identiteti i pripadnosti u poslijeratnim društvima”. Üllen je radila kao predavač na Katedri za socijalnu i kulturnu antropologiju Univerziteta u Beču. Njena prethodna istraživanja i interesi uključuju: studije migracija; transnacionalne studije identiteta i pripadnosti; antropologiju nasilja; studije genocida; ljudskih prava; političke antropologije i sjećanja.

Saradnik na međunarodnim programima

Maria HetmanMaria Hetman magistrirala je sociologiju i socijalnu antropologiju na Univerzitetu Centralne Evrope u Budimpešti, a diplomirala filozofiju na Katedri Nove škole za Socijalna istraživanja u  New Yorku. Studije filozofije i teze tokom studija usmjerene su na značenje radikalnog zla u 20. vijeku, s naglaskom na totalitarne režime, posebno fašizam i njihov utjecaj na tkivo društvenog i etičkog života. Magistarski rad prati kulturni proizvod – etnografski film proizveden za britanske televizije o bosanskom ratu 1992-1995 – iz svoje proizvodnje u BiH za vrijeme rata. Hetman je radila na komunikacijama i upravljanju programima sa bosanskim i američkim nevladinim i neprofitnim organizacijama.

Kreativni direktor

Dolores ŠešumDolores Šešum je diplomirala 2006. godine na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu. Njen rad, pod naslovom “Srebrenica Golgota” , tematizirao je genocid u Srebrenici koji se dogodio u julu 1995. i dobio je najbolje ocjene umjetničke komisije Akademije. Dolores je radila na raznim projektima kao stručni konsultant za umjetničke fotografije i video montažu. Jedan od njenih najznačajnijih fotografskih konsultantskih radova obuhvata i izbor fotografija za međunarodnu konferenciju o genocidu u Srebrenici u organizaciji Univerziteta u Sarajevu u julu 2005. godine.

Zvanični prevodilac i moderator studentskih radionica

Niđara PašanovićNiđara Pašanović je diplomirala engleski jezik i književnost na Odsjeku za anglistiku na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu gdje se trenutno nalazi na magistarskim studijama engleske književnosti. Pašanović radi kao privremeni nastavnik engleskog jezika u Osnovnoj školi “Grbavica” u Sarajevu i kao honorarni predavač na Internacionalnom BURČ Univerzitetu. Ona je primarno PCRC prevodilac i tumač, ali je radila i na mnogobrojnim konferencijama, filmovima i radionicama. Također je prvi PCRC moderator studentskih radionica na projektu ‘’Obični heroji: Priče moralne hrabrosti i spasa’’.

Koordinator programa studentskih razmjena za Tursku-BiH

Ayşe TaşpınarAyşe Taşpınar je magistrirala Analizu i rješavanje konflikta na Sabanci Univerzitetu i diplomirala političke nauke i međunarodne odnose na Marmara Univerzitetu u Istanbulu. Tema njene magistarske teze je o svakodnevnoj kulturi kriminala omladine u centru Istanbula. Akcenat njenog istraživanja je na važnosti etnografske analize socijalne sredine za objašnjavanje svakodnevne kulture, percepcije državnih institucija, subjektiviteta i rodnih uloga muške omladine u središtu grada. Aktivno je uključena u rad različitih omladinskih nevladinih organizacija u Turskoj, kako profesionalno tako i volonterski. Također, organizovala je treninge o analizi i rješavanju konflikta kao Master trener za pregovaranje i posredovanje i učestvovala je na sastancima kao moderator. Prisustvovala je velikom broju međunarodnih i nacionalnih treninga o neformalnom obrazovanju, osnaživanju mladih, konfliktnim istraživanjima, umjetnosti i kulturi.

Spoljni evaluator

Sabina Čehajić-Clancy

Sabina Čehajić-Clancy trenutno radi u Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju u Bosni i Hercegovini (Odjel za političke nauke i međunarodne odnose) kao asistent nastave gdje predaje istraživačke metode i političku psihologiju. Direktorica je Balkanskog instituta za rješavanje konflikta, odgovornost i pomirenje. Doktorirala je socijalnu psihologiju (“Odgovornost i poricanje: Prednosti priznanja, kolektivne odgovornosti i krivice”) na Susex Univerzitetu 2008. u klasi profesora Rupert Browna. Društvo za psihološke studije i socijalna pitanja (SPSSI) dodijelilo joj je nagradu za disertaciju, 2008. godine. Pored toga, za svoju disertaciju dobila je i Harry Frank Guggenheim nagradu. Na istom Univerzitetu, kao stipendista British Cheveningena, magistrirala je primijenjenu društvenu psihologiju.

Radi na polju međugrupnih odnosa, konkretnije na pomirenju u postkonfliktnim društvima, kolektivnim osjećanjima krivice i srama, kolektivnoj odgovornosti, dehumanizaciji i drugim strategijama moralnog oslobođenja. Trenutno se bavi efektima izvinjenja, ponudama reparacije, koje prate različite emocije odgovora žrtvine grupe. Njen rad je finansiran od strane British Councila, Instituta Otvoreno društvo i Prekomorske istraživačke šeme Britanskog ministarstva inostranih poslova. Objavila je veliki broj istraživačkih članaka i poglavlja u knjigama na teme priznanja, kolektivne odgovornosti, krivice i međugrupnog oproštaja. U proteklih sedam godina, koordinirala je i nadgledala preko osam naučnih projekata, prezentovala svoj rad na preko 20 nacionalnih i međunarodnih konferencija te radila kao konsultant za veliki broj nevladinih organizacija u BiH kao što su UNICEF, UNDP i Save the children UK. Također je član Međunarodnog društva za političku psihologiju (ISPP), Evropskog udruženja za socijalnu psihologiju (EASP), Društva za psihološke studije društvenih pitanja (SPSSI), Međunarodnog društva istraživača za genocid (IAGS) i Američkog društva psihologa (APS).

Terenska menadžerica

Tatjana MilovanovićTatjana je rođena u Brčko distriktu, BiH 1994. godine. Završila je Srednju medicinsku školu i sada se nalazi na studijama Pravnog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo. Već sa 13 godina počela je da volontira u više omladinskih organizacija u svom rodnom gradu, a od 2010. godine redovno je uključena u različite projekte razvoja zajednice. Uživa da radi na projektima, koji uključuju mlade ljude u BiH i veliki je borac u zaštiti i promociji prava djece i mladih. Jedan je od glavnih likova u PCRC-evom dokumentarnom filmu „Uspomene 677”.