Datum implementacije: juni 2011. – danas
Partneri: UN-ov Ured posebnog savjetnika za prevenciju genocida (UNOGP)
Primarni cilj: Povećati kapacitet organizacija civilnog društva (OCD) koje djeluju na Balkanu na poljima ljudskih prava, socijalnog rada, prava, izgradnje mira i tranzicijske pravde radi sprječavanja i reagovanja na genocid i masovne zločine.

Od 2011. godine, CPI sarađuje sa UN-ovim Uredom za prevenciju genocida (UNOGP), uz podršku UNDP-a BiH na organizaciji serije regionalnih seminara koji educiraju učesnike o uzrocima i dinamici genocida i masovne zločine, kako da prepoznaju znake upozorenja potencijalnog konflikta i razne sisteme i mehanizme koji postoje kako bi se spriječio genocid i masovni zločini.

Učesnici se obučavaju za korištenje UN-ovog okvira analize kako bi odredili da li u nekoj situaciji postoji rizik da se desi genocid. Također, uče o strategijama ranog upozorenja i reagovanja, kako da odgovarajuće aktere izvijeste o uvjetima na terenu, kako da reaguju na brige lokalnih i regionalnih partnera mobilišući prigodnu akciju na međunarodnom nivou, kako da organizuju lokalne zajednice za suzbijanje govora mržnje i nasilja, i kako da koriste društvene mreže i drugu tehnologiju u svojim nastojanjima da spriječe nasilni konflikt.

Tokom proteklih godina, 86 OCD iz regiona Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora i Srbija) su učestvovale na seminarima. Seminar 2017. godine rezultirao je stvaranjem regionalne koalicije OCD za sprječavanje genocida i masovnih zločina. Ova specijalizovana mreža se sastoji od preko 30 vodećih organizacija civilnog društva u regionu i radi na praćenju i izvještavanju o ranim znakovima upozorenja međuetničkog nasilja, masovnih zločina i genocida. Nakon šest godina izgradnje kapaciteta i obučenih preko 120 predstavnika, OCD su se složile da bi regionalna koalicija koju podržava međunarodna zajednica dovela do novih procesa za borbu protiv korupcije, diskriminacije, stereotipa i govora mržnje.