Konsultant za razvoj programa

U svom radu, Anastasia se fokusirala na oblasti evropskih političkih i sigurnosnih poslova. Magistrirala je na Freie Universität Berlin, gdje je napisala magistarsku tezu o ulozi terenskih operacija OSCE-a u prevenciji sukoba i upravljanju krizama. Prethodno je diplomirala političke nauke i međunarodne odnose. Anastasia je radila kao menadžerica projekata u privatnom sektoru u Njemačkoj i kao istraživačica u Njemačkom parlamentu. U Rusiji, Anastasia je vodila kampanje kao aktivistkinja za građanska i ljudska prava. Njen trenutni profesionalni interes leži u izgradnji partnerstava sa različitim akterima u oblasti humanitarne pomoći i međunarodnog razvoja. Takođe radi na unaprijeđenju saradnje sa predstavnicima medija.

BalkanDiskurs WARM Foundation
Prijavite se na našu mailing listu