Urednik (pro bono)

Catherine se trenutno nalazi na dvojnom MA programu socijalnog rada i međunarodnog razvoja sa specijalizacijom iz oblasti migracija i prava izbjeglica na Univerzitetu u Denveru. Diplomirala je psihologiju na Univerzitetu Purdue. Catherine je radila za više američkih nevladinih organizacija u pisanju grantova, prikupljanju sredstava, migracijama i pravima izbjeglica, te sa međunarodnim nevladinim organizacijama u vezi sa mentalnim zdravljem Rohingya, obrazovanjem u kriznim i konfliktnim područjima i jednakosti unutar politike i upravljanja. Njeno interesovanje za postkonfliktna društva, tranzicijsku pravdu i genocid se intenziviralo nakon pripravničkog rada u Centru za postkonfliktna istraživanja 2018. godine.

BalkanDiskurs WARM Foundation
Prijavite se na našu mailing listu