Konsultant za programe

Širi istraživački interesi Dženete Karabegović zasnovani su na međunarodnoj i komparativnoj politici, sa posebnim fokusom na transnacionalizam, dijasporu, migraciju, demokratizaciju, ljudska prava, tranzicijsku pravdu i Balkan. Doktorirala je politiku i međunarodne studije na Univerzitetu Warwick u Ujedinjenom Kraljevstvu. Njen akademski rad je objavljivan u više recenziranih akademskih žurnala, a trenutno radi na člancima i knjigama. Radi kao docent na Internacionalnom Burch univerzitetu i Univerzitetu Sarajevska škola za nauku i tehnologiju, a redovno radi i kao konsultant. Bila je gostujući istraživač na Forumu za rodne studije Mid-Sweden univerziteta i gostujući učenjak Harriman instituta na univerzitetu Columbia. Dobitnica je američke Fulbright stipendije na Hugo Valentin centru Uppsala univerziteta u švedskoj, magistrirala je međunarodne odnose na Univerzitetu u Chicagu, a dodiplomski studij iz političkih nauka i njemačkog jezika, sa podgrupom studija holokausta je sa počastima završila na Univerzitetu u Vermontu. Dženeta je rođena u Banja Luci, odrasla je u Njemačkoj i SAD-u, živjela je u švedskoj i Engleskoj, a nedavno se vratila u Sarajevo.

BalkanDiskurs WARM Foundation
Prijavite se na našu mailing listu