Konsultant za programe

Širi istraživački interesi Dženete Karabegović ukorijenjeni su na međunarodnoj i komparativnoj politici s posebnim naglaskom na transnacionalizam, dijasporu, migracije, demokratizaciju, ljudska prava, tranzicijsku pravdu i Balkan. Doktorirala je politiku i međunarodne studije na Univerzitetu Warwick u Velikoj Britaniji. Njen akademski rad objavljen je u više recenziranih akademskih žurnala, a trenutno radi na člancima i knjigama. Ona je docentica na Internacionalnom Burch Univerzitetu i Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju. Radi i kao konsultant. Bila je gostujuća istraživačica Foruma za rodne studije Univerziteta Mid-Sweden i gostujući učenjak Harriman Instituta na Columbia Univerzitetu. Dobitnica je američke Fulbrightova stipendije centra Hugo Valentin na Univerzitetu Uppsala u Švedskoj. Magistrirala je međunarodne odnose na Univerzitetu u Chicagu, a dodiplomski studij iz politologije i njemačkog jezika sa podgrupom studija iz Holokausta završava na Univerzitetu u Vermontu. Dženeta je rođena u Banja Luci, odrasla je u Njemačkoj i Sjedinjenim Državama. Živjela je u Švedskoj i Engleskoj, a nedavno se vratila u Sarajevo, BiH.