Pomoćnik urednika

Hunadda je studentica na odsjeku za Sukobe, Sigurnost i Razvoj na King’s College u Londonu. Dodiplomski studij je završila na Kembridž Univerzitetu, na odsjeku za Savremene jezike. Radila je kao analitičarka kulturnih politika i stručnjak za komunikacije u privatnom sektoru ali i nevladinim organizacijama poput UNHCRa. Zahvaljujući svom radu i studiranju putovala je širom svijeta, od Pariza do Toronta preko Alžira. Govori francuski jezik, španski jezik, arapski, talijanski i bosanski jezik. Hunada je posebno zainteresovana za pitanja izbjeglica, migracije i međukulturne komunikacije, a njena fasciniranost Zapadnim Balkanom se razvila zahvaljujući studiju jezika, putovanjima regionom i interesu za postkonfliktni oporavak. Nakon stažiranja u Centru za post-konfliktna istraživanja 2020. godine, počinje raditi kao pomoćnik urednika za CPI i multimedijalnu platformu Balkan Diskurs.