Konsultant za razvoj programa

Maria je magistrirala sociologiju i društvenu antropologiju na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti i diplomirala filozofiju u Novoj školi za društvena istraživanja u New Yorku. Njeni filozofski radovi, te njen dodiplomski rad, bavili su se temom značenja radikalnog zla u 20. stoljeću, s naglaskom na totalitarne režime, posebno fašizam, i njihov uticaj na tkivo društvenog i etičkog života. Njen magistarski rad prati kulturni proizvod – etnografski film produciran za britansku televiziju o ratu u Bosni od 1992. do 1995. – od njegove produkcije u BiH tokom rata, do njegovih širih implikacija i uticaja. Maria je radila u komunikaciji i program menadžmentu s bosanskim i američkim nevladinim organizacijama i neprofitnim organizacijama.