Konsultant za razvoj programa

Marija je magistrirala sociologiju i društvenu antropologiju na Centralno-evropskom Univerzitetu u Budimpešti (CEU), a na New School for Social Research u New Yorku je završila dodiplomski studij filozofije. Njen studij filozofije, kao i njen dodiplomski rad, fokusirali su se na značenje radikalnog zla u 20. stoljeću, sa naglaskom na totalitarnim režimima, naročito fašizmu, i njihovom uticaju na tkivo društvenog i etičkog života. Njen magistarski rad prati kulturni proizvod – etnografski film produciran za britansku televiziju o ratu u Bosni 1992-1995. – od njegove produkcije u BiH tokom rata, do njegovih širih implikacija i uticaja. Marija je radila na komunikacijama i program menadžmentu sa bosanskim i američkim nevladinim i neprofitnim organizacijama.

BalkanDiskurs WARM Foundation
Prijavite se na našu mailing listu