Projektna asistentica

Benisa Bibuljica je rođena u Bijelom Polju, Crna Gora. Trenutno živi i radi u Sarajevu. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Na istom fakultetu završava magistarski studij. Kao jedan od najboljih studenata, Benisa je dvostruka dobitnica posebne nagrade Univerziteta “Srebrna značka”. Dvije godine radi u nevladinom sektoru kao certificirani omladinski radnik, vršnjački edukator i PR u području rada s mladima. Benisa također piše i provodi projekte koji promiču ljudska prava, mir, razvoj pravednog i demokratskog društva, a mentorskom podrškom mladim ljudima u njihovim inicijativama ohrabruje ih da budu aktivni članovi zajednice. Pored svoje trenutne pozicije projektne asistentice CPI-a, ona je i omladinska dopisnica Balkan Diskursa.