Programska koordinatorica

Nakon završene Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, na odsjeku Kiparstvo, Dolores počinje raditi za međunarodnu kompaniju Dr. Oetker kao asistent razvojnog menadžera u Bosni i Hercegovini.Tu kasnije radi i kao šefica ureda u Sarajevu, koordinator marketinga i prodaje i specijalista za izvještavanje. U toku tog angažmana, povremeno je radila za Centar za postkonfliktna istraživanja kao istraživačica i umjetnička konsultantica na nekoliko projekata. Uz svoju trenutnu poziciju programske koordinatorice CPI-a, ona je i pomoćnica urednika Balkan Diskursa.