Kristina je novinarka rođena u Ljubuškom koja u svojem fokusu rada istražuje ljudska prava, postkonfliktno društvo i rodne stereotipe. Magistrica je novinarstva i informatike/informatologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i dobitnica Rektorove nagrade. Surađuje s nevladinim organizacijama kao što su Oštra Nula, Forum ZFD i ONAuBIH. Članica je Udruženja “BH Novinari” i dobitnica njihove nagrade za najbolji studentski rad o radnim pravima novinara. Uz trenutnu poziciju projektne asistentice u Centru za postkonfliktna istraživanja, ona je također i omladinska dopisnica za Balkan Diskurs.