title_ba

Uslovi za prijavu

 • Osobe u dobi od 15 do 25 godina
 • Osobe sa državljanstvom BiH ili prijavljenim prebivalištem u BiH

Nagrade

Pobjednika će biti izabrana da dobiju:

 • novčanu nagradu: 1. mjesto – 500,00 KM, 2. mjesto – 300,00 KM i 3. mjesto – 200,00 KM;
 • objavljivanje priče na Web stranici PCRC o omladinskom takmičenju;
 • šansu da provedu dan sa predstavnicima PCRC-a i profesionalnim fotografom radi snimanja fotografija koje se odnose na njihovu pobjedničku priču. Ove fotografije će postati dio PCRC izložbe fotografija “Spasioci” i
 • šansu da svoju priču pretvore u dokumentarni film. Jedan konačni pobjednik će biti izabran iz baze naših pobjednika svake godine. Dokumentarne filmove će producirati PCRC i PINCH Media.

*Priče drugoplasiranih prijava će biti objavljene na Web stranici PCRC o omladinskom takmičenju.

Format i uslovi za prijavu

 • Prijavni obrazac mora biti popunjen nakon podnošenja materijala. Ovaj obrazac možete pronaći u sekciji Podnesite prijavu’.
 • Podnošenje eseja je obavezno. Esej može imati najmanje 500, a najviše 1000 riječi. Za detalje vidi odjeljak Sadržaj prijave’.

Osim eseja, preporučljivo je, ali nije obavezno, da učesnik dostavi neke od sljedećih popratnih materijala:

 1. Fotografije koje su relevantne za poslanu priču. Fotografije moraju biti djelo učesnika. (5 fotografije maksimalno).
 2. Video zapis. (10 minuta maksimalno)
 3. Audio zapisi intervjua sa osobama koje se nalaze ili su relevantne za priču. (10 minuta maksimalno)
 4. Ilustracije, crteži. (skenirani ili kopija)
 5. KREATIVNOST JE DOBRODOŠLA! Stoga, ako želite da dostavite dodatne materijale koji nisu uključeni u četiri navedene kategorije, pošaljite zahtjev na pcrc.bih@gmail.com uz kratko objašnjenje o vrsti materijala koji želite podnijeti.

Sadržaj prijave

Eseji i prateći materijal moraju se uklopiti u jednu od tri dolje navedene kategorije:

KATEGORIJA 1

Pojedinac ili grupa pojedinaca, uključeni u kreativne napore za mir, izgradnju zajednice, međuetničke suradnje, pomirenja, pomoć ugroženim članovima društva.

  • Primjer: Ljudi koji su uključeni u aktivnosti kao što su fotografija, ples, drama, muzika, film, itd.

KATEGORIJA 2

Pojedinac koji predstavlja primjer moralne hrabrosti. Moralna hrabrost jeste obavljanje ispravne stvari, jer je to ispravno. Ljudi koji su moralno hrabri rade ono što je ispravno, čak i ako postoje rizici. Neki ljudi izražavaju moralnu hrabrost, pomažući ljudima, ustajući za nekoga osim za sebe i ne idu zajedno sa drugima samo zato što žele da se uklope. Priča može biti o određenoj akciji koju je poduzeo neko kako bi nadahnuo druge da se bore za ono što je ispravno ili o određenoj osobi za koju vi smatrate da predstavlja primjer moralne hrabrosti.

  • Primjer 1: Jakob Finci i Dervo Sejdić
  • Primjer 2: Osoba koja se bori za prava žena, manjina, djece ili pripadnika drugih etničkih grupa.

KATEGORIJA 3

Pojedinac ili ‘spasilac’ koji je rizikovao svoj život da pomogne pripadnicima druge etničke, vjerske ili društvene grupe za vrijeme rata 1990-ih. To je osoba koja je svjesno (bez obzira na posljedice za njega/nju) donijela odluku da pomogne drugoj osobi koju je/nije poznavala.

  • Primjer 1: Srđan Aleksić – 21. januara 1993. grupa vojnika Vojske Republike Srpske ispitivali su nekoliko ljudi na tržnici u Trebinju. Nakon što je utvrđeno da je jedan od njih, Alen Glavović, bio Bošnjak, počeli su da ga maltretiraju i tuku. Glavović je bio susjed i prijatelj Aleksića. On je odmah intervenisao i pokušao da pomogne Glavoviću, ali su se četiri vojnika okrenula protiv njega i do smrti ga pretukla kundacima u prisustvu policajaca. Zbog nastalih povreda, Srđan je pao u komu i umro je 27. januara 1993. Srđanov otac je napisao u njegovoj čitulji da je “Srđan umro obavljajući svoju ljudsku dužnost”.
  • Primjer 2: Za više primjera iz ove kategorije pogledajte stranicu PCRC projekta Obični Heroji.

Svi učesnici moraju, kroz svoj esej, odgovoriti na sljedeća pitanja:

 1. Zašto ste izabrali ovu priču?
 2. Zašto mislite da je važno da ova priča bude ispričana?
 3. Kakav utjecaj može imati ova priča u vašoj zajednici?

Pravila & smjernice

 • Prijave pojedinaca i grupa pojedinaca će biti prihvaćene. Ako grupa podnosi prijavu, svi članovi grupe moraju ispuniti uslove za prijavu. Ako grupa bude izabrana kao dobitnik, nagrade ostaju iste i moraju se dijeliti između članova grupe.
 • Korištenje vanjske pomoći, odnosno firmi, tutora, nastavnika, mentora, roditelja itd. je dozvoljeno sve dok oni daju samo smjernice ili pružaju pomoć. Rad i ideje moraju dolaziti od pojedinca koji se prijavljuje za takmičenje.
 • Priče o vojnoj službi neće biti prihvaćene. Jedini izuzetak je ako je priča o pojedincu koji je ili je bio pripadnik oružanih snaga, ali se aktivnosti u koje je uključen ne odnose na vojnu akciju.
 • Pojedinci koji su predmet takmičenja trebaju biti svjesni da se njihove priče mogu objaviti te trebaju biti spremni da se identifikuju. Izuzetak će se vršiti samo ako je priča pojačane osjetljivosti te će identifikacija pojedinca imati negativan utjecaj. U ovom slučaju, PCRC će, ukoliko je potrebno, uskratiti konkretna imena, detalje i datume.
 • PCRC bi trebao biti u mogućnosti da potvrdi istinitost vaše priče. Dakle, pobjedničke priče će biti predmet provjere činjenica.
 • Eseji ili sadržaji koji promoviraju govor mržnje ili političke, vjerske ili etničke razlike neće biti prihvaćeni.
 • Prijave moraju slijediti uslove navedene u sekcijama Format i uslovi za prijavu i Sadržaj prijave‘.

Podnesite svoju prijavu ovdje

**Zainteresovani da aplicirate, kontaktirajte nas na pcrc.bih@gmail.com. 

Proces odluke

Učesnici će biti obaviješteni o ishodu takmičenja nakon najviše dva mjeseca nakon isteka roka za njihov grad. Prijave će biti ocijenjene od strane grupe eksperata koje bira PCRC.