Ujedinjeno Kraljevstvo

Chris je bio pripravnik Centra za postkonfliktna istraživanja u Sarajevu, i vratio se dva puta u toku tri godine da doprinese misiji organizacije i sprovede istraživanja u Bosni za svoj magistarski rad. Tema njegove teze je veza između politike i organizacija koje otkrivaju i kazuju činjenice o prošlosti u postkonfliktnim društvima, te kako ove veze utiču na postkonfliktnu rekonstrukciju i inicijative tranzicijske pravde. Sada je na Univerzitetu Sussex je završio magistarski studij konflikta, sigurnosti i razvoja. Kroz rad s organizacijama poput UNDP-a i CPI-a, Chris je mogao pomnije istražiti svoje primarne interese, koji uključuju ekonomsku i ekološku politiku, politiku identiteta, mirovne procese, te ulogu medija i propagande u oblikovanju političkog diskursa.