CPI radi na unaprijeđivanju ljudskih prava i tranzicijske pravde u Bosni i Hercegovini i širom regiona putem raznih višeslojnih pristupa. Naši savremeni pristupi ljudskim pravima i tranzicijskoj pravdi – uključujući naše inicijative i edukativne programe za omladinu zasnovane na umjetnosti – dopunjuju tradicionalnije mehanizme tranzicijske pravde i inicijative ljudskih prava u regionu. Naš rad na ovom području se fokusira na obrazovanje, istorijsko pamćenje, istorijsku analizu i potragu za istinom. CPI na kreiranju i implementaciji procesa pamćenja i memorijalizacije radi zajedno sa vodećim organizacijama u ovom polju, poput Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Saveza civilizacija UN-a, Međunarodne komisije za nestale osobe i Instituta za izvještavanje u ratu i miru, između ostalih.

Na marginama
Multimedijalni, obrazovni program koji radi na osporavanju negativnih stereotipa o romskoj zajednici u BiH.
Opsada Sarajeva kroz presude Međunarodnog krivičnog suda za ratne zločine (MKSJ)
Izložba ,,Opsada Sarajeva kroz presude MKSJ-a” prikazuje zločine koji su se odvijali u Sarajevu za vrijeme opsade.
Rad sa MKSJ-om: Višeslojni pristup istorijskom pamćenju i tranzicijskoj pravdi
Upoznavanje balkanske omladine sa ulogom MKSJ-a u tranzicijskoj pravdi na interaktivan i pristupačan način
Genocid u Srebrenici kroz presude krivičnih sudova
Projekt koji ima za cilj prikupljanje i širenje informacija proizvedenih u okviru pravnih istraga i presuda u vezi genocida u Srebrenici.
Obilježavanje 30 godina od opsade Sarajeva
30 godina nakon početka najduže opsade jednog glavnog grada u modernoj istoriji
Koja je cijena rada u postkonfliktnim zajednicama?
Interaktivni program za osobe koje se bave procesima postkonfliktne obnove i oporavka nakon grupnih i individualnih trauma.
Institut za izvještavanje o ratu i miru
Tokom svog angažmana u Institutu za izvještavanje o ratu i miru (IWPR), Velma šarić je napisala više od 300 izvještaja o postupcima pred Haškim tribunalom.
Suočavanje sa prošlošću u Hrvatskoj
CPI je za trideset studenata sa Visoke poslovne škole (Graduate School of Business) univerziteta Stanford organizovao posjetu memorijalnoj bolnici u Vukovaru (Hrvatska) u sklopu međunarodnog studijskog putovanja čiji cilj je da izloži studente specifičnim globalnim problemima.
Migracija, integracija i omladinski razvoj
Kada su predstavnici stipendijskog programa UN-ovog Saveza civilizacija (UNAOC) posjetili Sarajevo, CPI je organizovao dvije panel sesije: jednu koja se fokusirala na rad nevladinog sektora na polju međuvjerske saradnje, i drugu koje se fokusirala na moralnu hrabrost i njen značaj za pomirenje u postkonfliktnim društvima.
Program pravde i ljudskih prava
Svakog proljeća, CPI sarađuje sa danskim Institutom za studij u inostranstvu (DIS) i koordiniše njihovu godišnju posjetu Bosni i Hercegovini. Putem ovog programa, studenti stiču znanje o historijskim, političkim i društvenim komponentama koje su BiH dovele do krhkog stanja u kom se danas nalazi.
Stvaranje održivih vidova psihosocijalne podrške za žrtve prirodnih nepogoda i etničkih sukoba
Predsjednica CPI-a Velma šarić i potpredsjednica Leslie Woodward su putovale u Oš (Kirgistan) kako bi učestvovale u međunarodnom simpoziju o razvoju održive zdravstvene i psihosocijalne podrške u vanrednim situacijama.
Učenje o međunarodnoj pravdi na terenu
Svakog ljeta, CPI sarađuje sa Centrom za globalna pitanja New York univerziteta (NYU) i koordiniše bosanski dio njihove godišnje posjete bivšoj Jugoslaviji. CPI je zadužen za dogovaranje intervjua, posjeta, predavanja, i razgovora sa predstavnicima i organizacijama iz Sarajeva, Bratunca i Srebrenice.
Otkrij Bosnu
CPI je radio sa Aegis Students, podružnicom Aegis Trusta, međunarodnog studentskog pokreta za prevenciju genocida, na organizaciji edukativnog programa "Otkrij Bosnu".
Izgradnja države i nacije u Bosni i Hercegovini
Atlantska inicijativa (AI), zajedno sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Colorado Denver univerzitetom (UCD), i Centrom za postkonfliktna istraživanja, održala je osmosedmični studijski program za studente iz inostranstva nazvan "2010: Izgradnja države i nacije u Bosni i Hercegovini".
Zone konflikta, zone mira
CPI je organizovao sedmodnevni edukativni put za 35 postdiplomskih studenata Georgetown univerziteta u Kataru Fokus putovanja je bilo suočavanje s prošlošću, tranzicijska pravda i izgradnja države u postkonfliktnoj Bosni.