Datum implementacije: septembar 2017. godine – u toku

Partneri: Misija OSCE-a u BiH

Osnovni cilj: Osporiti negativne stereotipe o romskoj zajednici u BiH

Romi su se vijekovima suočavali sa diskriminacijom i progonom širom Evrope. Predrasude protiv njih su utkane u društvenu i kulturnu strukturu Evrope. Uprkos njihovoj poziciji kao jedne od najvećih etničkih manjina u Evropi, Romima nije data odgovarajuća platforma za borbu protiv negativnih percepcija koje ljudi imaju o njima. Stoga je CPI napravio projekat „Na marginama” koji daje prostor da se njihovi glasovi mogu čuti kroz portrete i lična svjedočanstva. Ova svjedočanstva i portreti su u potpunoj suprotnosti sa široko rasprostranjenim stereotipima o Romima i samim time izazivaju gledatelja da preispita svoje stavove o ovoj raznolikoj zajednici. Kada pojedinci koji nisu pripadnici Romske populacije počnu da preispituju svoja vlastita uvjerenja i ponašanja prema Romima, oni time sade sjeme za širu kulturnu promjenu koja može dovesti do inkluzivnijeg društva za sve.

Izrađen uz podršku Misije OSCE-a u BiH i Rockefellers Brothers fonda, koncept „Na marginama” razvijen je pomoću nekoliko ključnih dokumenata, uključujući „Dosta! Priručnik protiv anti-ciganstva”, OSCE-ovog ,,Specijalnog izvještaja o statusu Roma u Bosni i Hercegovini” UNICEF-ovog izvještaja o ,,Statusu romske djece i porodica u Bosni i Hercegovini”, te izvještajima Svjetske banke u BiH i Zakona o zabrani diskriminacije u BiH.

U interesu pružanja mogućnosti mladim lokalnim talentima, CPI je zadužio bosanske fotografe Armina Durguta, Aldina Fafulovića i Vedrana Živkovića da rade na projektu zajedno sa dva međunarodna fotografa, Mirkom Pincellijem i Brad Hobbsom.

Od 2021. godine lekcije i priče iz projekta Na marginama uključene su u priručnik „Holokaust i mir – lekcije iz prošlosti za budućnost“ za nastavnike i edukatore u BiH i zapadnom Balkanu.