CPI pruža mogućnost obavljanja pripravničkog rada lokalnoj, regionalnoj i internacionalnoj omladini kako bi im prenijeli znanja o istoriji konflikta u Bosni i njenoj postkonfliktnoj sadašnjosti. Dodatno, rad u CPI-u pripravnicima omogućava direktno učešće u procesu izgradnje mira u BiH. Naš program uključuje širok raspon različitih terenskih aktivnosti i posjeta koncipiranih da prošire i primjene znanje naših pripravnika u raznim područjima, uključujući tranzicijsku pravdu, ljudska prava i pomirenje. Ovo je važno jer CPI želi da pripravnici budu u stanju da u svojim zajednicama podijele i šire informacije koje su stekli, kao i da svoje novostečene vještine primijene na putu ka svojim poslovnim ciljevima.

Program za pripravnike u CPI je postao ključan dio djelovanja naše organizacije, jer naši pripravnici doprinose našim projektima i programima kroz svoje ideje i kreativnost. Raznolikost porijekla, stavova i stručnosti pripravnika mnogo doprinosi istinskoj jedinstvenosti naše organizacije.

Rad CPI-a ne bi bio moguć bez doprinosa i posvećenosti naših talentovanih i kreativnih pripravnika. Naši pripravnici dolaze iz Bosne i Hercegovine ali i iz cijelog svijeta. Pripravništvo u CPI je koncipirano tako da našim pripravnicima omogućuje da istražuju svoje specifične interese dok usput kreativno doprinose našoj misiji.

Naglašavamo da je u pitanju neplaćen pripravnički rad u našoj kancelariji u Sarajevu.

Da biste se prijavili, molimo downloadujte materijale koji se nalaze ispod i svoju aplikaciju zajedno sa jednom profesionalnom/akademskom preporukom i CV-jem pošaljite na [email protected]

Mogućnosti koje su mi pružene tokom pripravničkog rada su nevjerovatne, uključujući aktivizam, blogovanje, fotonovinarstvo, grafički dizajn, intervjuisanje, projekt menadžment i uređivanje sadržaja.

Stephanie Sugars (SAD)

CPI će vas nesumnjivo upoznati sa problemima i rješenjima koji se nalaze izvan tradicionalnog procesa pomirenja. Pripravnički rad u CPI je izvanredna prilika za učenje, ali znajte da sam vas upozorila – snažno ćete se zaljubiti u Bosnu.

Morgan Radbourne (Kanada)

Biti pripravnik je bezveze, ako stvarno o tome razmislite… osjećate se kao u začaranom krugu neplaćenog i necijenjenog rada. Ovo je bio moj stav dok nisam došla u Centar za postkonfliktna istraživanja. POBOGU, OBOŽAVAM OVO MJESTO!

Laura Feehs (SAD)

Ako bih morao svoje pripravništvo sumirati u tri riječi, te tri riječi bi bile – izazovno, prosvjetljujuće i zabavno.

Philip Farrell (Irska)

Rad u CPI mi je dao osjećaj da istinski mogu nešto da promijenim i doprinesem izgradnji bolje budućnosti u mojoj državi.

Jelena Vukobrat (BiH)

Osjećala sam se kao da stalno pozitivno doprinosimo Bosni, i tokom tog cijelog procesa sam se osjećala uključenom i bitnom za rad CPI-a.

Vanja Pantic (BiH)