Naš ured

Pruščakova 21, 71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)61 274 997

Opšti upiti: [email protected]
Upiti vezani za pripravnički program: [email protected]
Kako biste ponudili sadržaj za naš blog: [email protected]
Za informacije o prikazivanju naših filmova ili predstavljanju neke od naših izložbi: [email protected]

Hvala!