Od svog osnivanja 2011. godine, CPI zasniva svoj rad na uspješnim partnerstvima i saradnjama sa brojnim vladinim, akademskim i nevladinim organizacijama na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Akademska zajednica

Vladine institucije

Saradnja sa uredima gradonačelnika u opštinama:

Bijeljina, Brčko, Bratunac, Mostar, Goražde, široki Brijeg, Zenica, Banja Luka, Vareš, Visoko, Kakanj, Kladanj.

International organizations

Lokalne i regionalne organizacije

Uspostavljene su i brojne saradnje sa 86 organizacija koje su prijatelji CPI-ove Koalicije za prevenciju genocida i masovnih zločina.

Medijske organizacije