Od samog osnivanja CPI-a, sarađivali smo sa drugim organizacijama, istraživačima, novinarima, akademicima, univerzitetima i drugim institucijama pružajući stručno mišljenje, lokalno znanje, upravljanje logistikom i obuku. Zbog našeg iscrpnog poznavanja društvenog, kulturnog i političkog terena u Bosni i Hercegovini i diljem zapadnog Balkana, kao i naše široke mreže partnera, mi smo u jedinstvenoj poziciji za pružanje stručne pomoći na terenu organizacijama iz cijelog svijeta. Kontaktirajte nas da saznate kako vam možemo pomoći sa vašim programom ili projektom.

Kontaktirajte nas