Multimedijalno stvaralaštvo
Razvijanje i produkcija multimedijalnih materijala, alata i platformi sa ciljem inspirisanja društvenog aktivizma usmjerenog ka pozitivnoj promjeni, obrazovanja gledalaca o temama o kojima se ne izvještava dovoljno, zagovaranja za one koji nisu dovoljno predstavljeni, i razvijanja tolerancije i uzajamnog razumijevanja među podijeljenim građanima i omladinom.
Sprečavanje genocida, masovnih zločina i nasilnog ekstremizma
Pružanje obrazovanja i treninga o prevenciji akterima građanskog društva diljem zapadnog Balkana i osnaživanje strategija i praksi za prevenciju genocida i drugih masovnih krvoprolića. Ovo polje djelovanja također uključuje implementaciju intervencija usredotočenih na bavljenje slučajevima seksualnog nasilja i nekažnjavanjem počinilaca.
Postkonfliktna istraživanja
Kreiranje i implementacija metodologija za prikupljanje, analizu i širenje narativa i svjedočanstava spasilaca i preživjelih, osmišljavanje i usmjeravanje omladinskog istraživanja zajednice, razvoj metoda za evaluaciju umjetničkih pristupa izgradnji mira, i koordinisanje i olakšavanje međunarodnih istraživačkih inicijativa i proizvoda.
Mirovno obrazovanje
Kreiranje i implementacija obrazovnih programa i nastavnih planova na osnovu najsavremenijih istraživanja i najboljih praksi na polju interkulturalnog dijaloga i saradnje, intergrupnog kontakta, pomirenja, omladinskog aktivizma i osnaživanja, i pro-socijalne bihevioralne psihologije.
Tranzicijska pravda
Naš rad u ovoj oblasti usmjeren je na obrazovanje, historijsko pamćenje, analizu i potragu za istinom. CPI radi na stvaranju i implementaciji procesa pamćenja i memorijalizacije zajedno sa vodećim organizacijama u ovom polju.
Konsultantske usluge
Zbog našeg temeljitog poznavanja društvenog, kulturnog i političkog terena u Bosni i Hercegovini i diljem zapadnog Balkana, kao i naše široke mreže partnera, mi smo u jedinstvenoj poziciji za pružanje stručne pomoći na terenu organizacijama iz cijelog svijeta.