Multimedijalno stvaralaštvo posjeduje moć da služi kao put ka izgradnji mira. Sadržaji koje mi proizvodimo i koristimo su namijenjeni pokretanju dijaloga, transformisanju javnog mnijenja, izdizanju glasova koji se rijetko čuju, te poticanju nade, međukulturalnog razumijevanja i saradnje među ljudima koji žive u postkonfliktnim i podijeljenim društvima. CPI nastoji da proizvede i promoviše projekte, sadržaje i radove koji predstavljaju činove pravde tako što spaja pripovijedanje, istorijski dijalog i sjećanja, svjedočenja i međukulturalnu saradnju. Naš proces proizvodnje multimedijalnih projekata počiva na zajedničkoj saradnji i kao takav odražava našu posvećenost društvenom angažmanu. Smatramo da je proces jednako bitan kao i konačni proizvod, s obzirom da podrazumijeva izgradnju međuljudskih odnosa zasnovanih na povjerenju sa krajnjim ciljem mobiliziranja i angažovanja naše publike. Film, fotografija, umjetnost i ostala multimedija jačaju i potiču kritičko (pre)ispitivanje koje zauzvrat potiče procese izgradnje mira.