Subjektivni atlas Bosne i Hercegovine
Kombinovanje participativno akcionog istraživanja sa metodama zasnovanim na umjetnosti u geohumanističkim naukama za implementaciju, analizu i procjenu napora koegzistencije i pomirenja u duboko podeljenom društvu.
MIR Magazin
Platforma za mlade, inovativne ljude koji pomiču društvene i kreativne granice.
Balkansko putovanje
Projekt vizualne umjetnosti u obliku izložbe i knjige fotografija, eseja, te interaktivnih međunarodnih i lokalnih događaja.
Balkan Diskurs
Balkan Diskurs je jedinstvena platforma čiji je cilj širenje glasova bosanske omladine i CPI-ovih međunarodnih omladinskih volontera.
Omladinski multimedijalni trening i program mentorstva
Novinarska obuka za mlade pisce, istraživače i multimedijalne stvaraoce.
ASBO Magazin: Bosansko izdanje
Prikazivanje umjetničkih talenata i potencijala Bosanaca i Hercegovaca sa ciljem njihovog osnaživanja i pružanja međunarodne platforme da podijele svoj rad, ideje i mišljenja o muzici, modi, umjetnosti i kinematografiji.
Omladinsko takmičenje “Srđan Aleksić”
Omladinsko takmičenje ,,Srđan Aleksić'' je sastavni dio CPI-ovog nagrađivanog programa za izgradnju mira „Obični heroji“.