Datum implementacije: 2014. – u toku

Partneri: Radio Slobodna Evropa i TV Liberty

Podrška: National Endowment for Democracy, Robert Bosch Stiftung, European Youth Foundation i Rising Voices.

Primarni cilj: Katalizirati novi participativni oblik medija, sa ciljem transformacije načina na koji se u BiH izvještava o pozitivnim pričama o međuetničkoj saradnji i pomirenju – kroz glasove mladih u BiH.

Naš trening pruža osnovne instrukcije i tehničku edukaciju o vještinama istraživačkog i građanskog novinarstva, dokumentarne fotografije i filma. Interaktivne radionice vode eksperti iz oblasti pisanja izvještaja, intervjuisanja, socijalnih medija, multimedija, objektivnog i etičkog novinarstva.

Mladi ljudi koji prođu ovaj program imaju priliku da tokom godine dana budu na poziciji omladinskih dopisnika i dobiju dodatnu profesionalnu podršku. Od 2014. godine, CPI je trenirao preko 100 omladinskih dopisnika iz više od 30 gradova u BiH i regionu.

Pročitajte radove naših omladinskih dopisnika ovdje.