Za uspostavljanje i održavanje pravednog društva ključna je promocija ljudskih prava. Osiguravanje nepristrasnih, objektivnih i nezavisnih mehanizama tranzicijske pravde je iznimno važno za postkonfliktni oporavak i prevenciju budućih kršenja ljudskih prava. Mi vjerujemo da je rad na ovim pitanjima na lokalnom i na regionalnom nivou jedini način da se stvore održiva i napredna postkonfliktna društva koja odražavaju ove vrijednosti.

Mi obučavamo i podržavamo lokalne organizacije u praćenju faktora rizika vezanih za međugrupno nasilje i masovne zločine. Riješeni smo da proširimo podršku koju pružamo lokalnim sistemima ublažavanja i prevencije sukoba, i organizacijama i koalicijama koje se fokusiraju na prevenciju i zaustavljanje prijetnji i manifestacija nasilja prije nego što eskaliraju. Pored toga, radimo i na uspostavljanju inicijativa demokratizacije na lokalnom nivou, naročito onih koje povezuju mlade ljude sa lokalnim civilnim društvom.

Sprječavanje i odgovor na genocid i masovne zločine
Interaktivni program, izgradnja kapaciteta i koalicija sa ciljem educiranja učesnika o uzrocima i dinamici genocida i masovnih zločina, kako da prepoznaju znake upozorenja potencijalnog konflikta i razne sisteme i mehanizme koji postoje kako bi se spriječio genocid i zločini masovnog krvoprolića.
Suzbijanje nasilnog ekstremizma kroz društvene mreže
Program treninga i mentorstva sa ciljem opremanja mladih ljude iz cijele BiH alatima i znanjem potrebnim za provođenje kampanja kontra-narativa na socijalnim mrežama.
Inicijativa spriječavanja seksualnog nasilja u konfliktu (PSVI)
Program sa ciljem prevazilaženja kulture nekažnjavanja seksualnog nasilja u konfliktu kroz jačanje postupaka krivičnog gonjenja seksualnog nasilja i povećanjem izgleda za osuđujuće presude.
Resonant Voices inicijativa
Posebna komponenta programa izgradnje mira ,,Obični heroji” koja pruža alternativne narative mladim ljudima u podijeljenim zajednicama u BiH.