Datum implementacije: januar – juni 2018.

Partneri: Međunarodna organizacija za migracije (IOM)

Primarni cilj: Opremiti mlade ljudi iz cijele BiH vještinama potrebnim za suzbijanje ekstremističkih narativa na internetu.

Kako bi opremio mlade ljude iz cijele BiH alatima i znanjem potrebnim za provođenje kampanja suzbijanja nasilnog ekstremizma, CPI se udružio sa Međunarodnom organizacijom za migracije da više od 125 mladih ljudi iz cijele BiH pruži trening i mentorstvo. U sklopu programa, svaka mlada osoba je obučena osnovama stvaranja kampanje suzbijanja nasilnog ekstremizma na društvenim mrežama, uključujući grafički dizajn, ciljnu publiku, i najbolje prakse društvenih mreža. Učesnici su podjeljeni u opštinske timove kako bi formulisali ideje za svoje kampanje namijenjene omladini iz njihove opštine, koje se tiču relevantnih lokalnih pitanja. Nakon treninga uslijedilo je šest sedmica mentorstva, nakon čega je svaki tim zvanično pokrenuo svoju kampanju. Na kraju projekta su najbolje dizajnirane i najuspješnije kampanje dobile prigodne nagrade. Sve kampanje možete pogledati ovdje.