Datum implementacije: novembar 2014. – u toku
Partneri: Misija OSCE-a u BiH, The Peace Support Operations Training Center, Medica Zenica, i Balkan Investigative Reporting Network (BIRN)
Podrška: Ambasada Velike Britanije u Sarajevu
Primarni cilj: Rad na osnaživanju pokretanja postupaka tužilaštva u slučajevima seksualnog nasilja u konfliktu koje povećava šanse uspješnih osuđujućih presuda i pomaže prevazilaženju kulture nekažnjavanja seksualnog nasilja u konfliktu.

Međunarodni protokol o dokumentovanju i istraživanju slučajeva seksualnog nasilja u konfliktu je prvi put predstavljen na Globalnom samitu za okončanje seksualnog nasilja u konfliktu održanom u junu 2014. godine u Londonu na inicijativu tadašnjeg britanskog sekretara za vanjske poslove Williama Haguea i posebne izaslanice Visokog povjereništva UN-a za izbjeglice Angeline Jolie. U novembru 2014. godine, u sklopu inicijative spriječavanja seksualnog nasilja u oružanom sukobu koju je pokrenula britanska vlada, i kao rezultat CPI-ovog rada sa gospođicom Jolie, britanska ambasada u Sarajevu je imenovala CPI vodećim lokalnim organizatorom niza aktivnosti u sklopu predstavljanja Međunarodnog protokola u Bosni. CPI je organizovao forume za diskusiju, prezentacije, i događaje za zajednice građana u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru, Brčkom i Zenici, koje su prenosili lokalni i državni mediji. CPI je spojio više od 500 predstavnika ključnih javnih institucija i organizacija civilnog društva, članova udruženja žrtava i međunarodne zajednice, bosanskih studenata, akademika, aktivista, zdravstvenih radnika, i medija kako bi razgovarali o prevenciji seksualnog nasilja u konfliktu i potrebi da se preživjelima pruži učinkovitija podrška.

 U sklopu predstavljanja Međunarodnog protokola u Bosni, CPI je odabran da predstavi i svoj rad na polju zalaganja za ženska prava organizacijom posebnog multimedijalnog edukativnog programa nazvanog “Prekidanje šutnje i stigme”. Ovaj posebni program je uključivao predstavljanje dvaju CPI-evih izložbi fotografija – “Hasijina priča” i “Moje tijelo: ratna zona” (više možete saznati u sekciji “Fotografija i vizuelna umjetnost”) i serije ženskih filmova, među kojima i nekoliko filmova koje je CPI producirao, koji obrađuju teme poput logora za silovanje, programa zaštite svjedoka u BiH, i uvrštavanja zločina seksualnog nasilja u ratu u zločine protiv čovječnosti koje je uslijedilo nakon svjedočanstava bosanskih žena iz Foče.