MIR Magazin je godišnja publikacija koju su razvili Centar za postkonfliktna istraživanja i Balkan Diskurs. MIR Magazin je platforma za mlade inovativne ljude koji pomiču društvene i kreativne granice. Posvećen je pojedincima i organizacijama koje su nam ostavile u naslijeđe čvrste temelje za nastavak naše borbe za mir i pravdu.

Prvo izdanje magazina je obljavljeno u aprilu 2022. godine. Članke, eseje i intervjue u ovom izdanju napisala su 33 autora, odnosno 33 omladinska dopisnika Balkan Diskursa iz država Zapadnog Balkana. Finansijsku podršku Magazinu MIR pružili su donatori CPI-a, uključujući Nacionalni fond za demokratiju (NED), Fond braće Rokfeler i Fond Sigrid Rausing, kao i Vijeće za istraživanje umjetnosti i humanističkih nauka Velike Britanije, Evropska Unija u BiH, Akademija VII i Misija OSCE-a u BiH.