Datum implementacije: juni 2018. – u toku

Zvanična web stranica: https://www.asbomagazine.com/

CPI je uspostavio partnerstvo sa ASBO Magazinom iz Velike Britanije. ASBO je nezavisna publikacija koju je osnovala Fondacija D kao produžetak svoje misije otkrivanja i prikazivanja novih talenata, kako u Velikoj Britaniji tako i na međunarodnom planu. Prvo bosansko izdanje magazina ima za cilj da prikaže umjetničke talente i potencijale Bosanaca i Hercegovaca kako bi ih osnažio i pružio međunarodnu platformu da podijele svoj rad, ideje i mišljenja o muzici, modi, umjetnosti i kinematografiji. Kako bi proizveo bosansko izdanje, ASBO magazin je radio isključivo sa CPI i omladinskim dopisnicima Balkan Diskursa koji su proizveli 70% sadržaja ovog novog izdanja.

Tokom 2021, CPI je započeo promociju i distribuciju bh. izdanja omladinskog magazina ”ASBO” širom Bosne i Hercegovine, uključujući Srebrenicu, Brčko, Bijeljinu, Bihać, Cazin, Maoču, Sarajevo, Mostar i Jajce.