Do danas je CPI producirao 7 dokumentaraca, od kojih je nekoliko prikazano na poznatim TV mrežama poput Al Jazeere, PBS-a i UN Web TV-a, čime su dosegli publiku od više od 370 miliona gledalaca širom svijeta. Naši filmovi također igraju ključnu ulogu u sklopu naših aktivnosti u oblasti obrazovanja i javnog zagovaranja i pružaju trajan historijski zapis kome lahko mogu pristupiti, kako mjerodavni donosioci odluka, tako i buduće generacije.

Jugonostalgija: vizuelni konstrukt Vareša
CPI, Durham Univerzitet i istraživač dr. Louis Monroy su producirali kratki dokumentarni film o uticaju poslijeratnog ,,kapitalizma” u BiH.
Prelaženje mostova: heroizam jednog čovjeka
Priča bosanskog spasioca Zorana Mandlbauma, mostarskog Jevreja koji je imao priliku da napusti Bosnu tokom rata, ali ga je nasljedstvo holokausta motivisalo da ostane i pokrene različite humanitarne akcije da pomogne ljudima zatočenim u gradu i obližnjim koncentracionim logorima.
Obični heroji
The Ordinary Heroes documentary series depicts real-life stories of Bosnian citizens, who, by choosing to rescue the ‘other,’ became heroes in a time when their country was committing acts of genocide. Each 30-minute episode documents the stories of rescuers and those they saved.
Nezaštićeni
Unprotected investigates the treatment of those called to testify as witnesses at war crimes trials in Bosnia and Herzegovina by focusing on the experiences of two Individuals: one, a woman who testified at the trial of a man who raped her during the war; the other, a man who committed suicide shortly after receiving a subpoena requiring him to appear as a witness in a war crimes trial.
U zemlji krvi i meda
Centar za postkonfliktna istraživanja počeo je saradnju sa glumicom, režiserkom i posebnom izaslanicom UNHCR-a Angelinom Jolie u zimu 2010. kada je CPI angažovan kao istraživački savjetnik za Angelinin film“U zemlji krvi i meda“. CPI je iskoristio svoju mrežu udruženja žrtava rata i nevladinih organizacija kako bi prikupio statističke podatke i obezbijedio neophodne kontekstualne informacije i detalje vezane za događaje prikazane u filmu.
Žene, rat i mir
“Žene, rat i mir” je odvažna petodijelna dokumentarna serija PBS-a koja preispituje uvriježeno mišljenje da su rat i mir muška teritorija. Ova serija ističe priče žena u zonama konflikta, od Bosne i Hercegovine do Afganistana, od Kolumbije do Liberije, stavljajući žene u središte neophodnog dijaloga o konfliktu i sigurnosti, i mijenja naše razumijevanje modernog ratovanja.
Uspomene 677
"Uspomene 677" prikazuje priče tri bivša logoraša i tri tinejdžera iz tri bosanska konstitutivna naroda koji se sada moraju pomiriti sa nasilnom prošlošću svoje zemlje.