Do danas je CPI producirao 10 dokumentaraca, od kojih je nekoliko prikazano na poznatim TV mrežama poput Al Jazeere, PBS-a i UN Web TV-a, čime su dosegli publiku od više od 370 miliona gledalaca širom svijeta. Naši filmovi također igraju ključnu ulogu u sklopu naših aktivnosti u oblasti obrazovanja i javnog zagovaranja i pružaju trajan istorijski zapis kome lako mogu pristupiti, kako mjerodavni donosioci odluka, tako i buduće generacije.

KAPIJA ’95
Dokumentarni film Kapija '95 vizualno prikazuje razmjere zločina koji su se desili na Kapiji, te dokumentuje priče preživjelih i porodica žrtava.
Djeca Sarajeva
Film o djeci ubijenoj i ranjenoj tokom opsade Sarajeva, kao i njihovim roditeljima i članovima porodica.
Prelaženje mostova: heroizam jednog čovjeka
Priča bosanskog spasioca Zorana Mandlbauma, mostarskog Jevreja koji je imao priliku da napusti Bosnu tokom rata, ali ga je nasljedstvo holokausta motivisalo da ostane i pokrene različite humanitarne akcije da pomogne ljudima zatočenim u gradu i obližnjim koncentracionim logorima.
Slučajevi zla: Vlasenica
Slučajevi zla: Vlasenica govori o slučaju Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) protiv Dragana Nikolića, upravnika logora “Sušica”, osuđenog za učestvovanje u ubistvima, silovanjima i mučenjima zatvorenika Bošnjaka.
Obični heroji
The Ordinary Heroes documentary series depicts real-life stories of Bosnian citizens, who, by choosing to rescue the ‘other,’ became heroes in a time when their country was committing acts of genocide. Each 30-minute episode documents the stories of rescuers and those they saved.
Čuvari istine
Video prezentacija događaja koji su obilježili 25. komemoraciju genocida u Srebrenici.
Nezaštićeni
Unprotected investigates the treatment of those called to testify as witnesses at war crimes trials in Bosnia and Herzegovina by focusing on the experiences of two Individuals: one, a woman who testified at the trial of a man who raped her during the war; the other, a man who committed suicide shortly after receiving a subpoena requiring him to appear as a witness in a war crimes trial.
Jugonostalgija: vizuelni konstrukt Vareša
CPI, Durham Univerzitet i istraživač dr. Louis Monroy su producirali kratki dokumentarni film o uticaju poslijeratnog ,,kapitalizma” u BiH.
Uspomene 677
"Uspomene 677" prikazuje priče tri bivša logoraša i tri tinejdžera iz tri bosanska konstitutivna naroda koji se sada moraju pomiriti sa nasilnom prošlošću svoje zemlje.
Žene, rat i mir
“Žene, rat i mir” je odvažna petodijelna dokumentarna serija PBS-a koja preispituje uvriježeno mišljenje da su rat i mir muška teritorija. Ova serija ističe priče žena u zonama konflikta, od Bosne i Hercegovine do Afganistana, od Kolumbije do Liberije, stavljajući žene u središte neophodnog dijaloga o konfliktu i sigurnosti, i mijenja naše razumijevanje modernog ratovanja.
U zemlji krvi i meda
Centar za postkonfliktna istraživanja počeo je saradnju sa glumicom, režiserkom i posebnom izaslanicom UNHCR-a Angelinom Jolie u zimu 2010. kada je CPI angažovan kao istraživački savjetnik za Angelinin film“U zemlji krvi i meda“. CPI je iskoristio svoju mrežu udruženja žrtava rata i nevladinih organizacija kako bi prikupio statističke podatke i obezbijedio neophodne kontekstualne informacije i detalje vezane za događaje prikazane u filmu.