Datum objave: maj 2019.

Partneri: Durham Univerzitet, Udruženje mladih ‘Inicijativa’ Vareš

CPI, Durham Univerzitet i istraživač dr. Louis Monroy su producirali kratki dokumentarni film o uticaju poslijeratnog ,,kapitalizma” u BiH. Radnja filma se odvija u bosanskom gradu Varešu. Film istražuje političke i ekonomske poteškoće koje su nastale kao posljedica uništenja rudarske industrije u gradu i raspadanja građanskog jedinstva i pruža intimni obilazak Vareša uz prikaz posljedica rata i uticaja korumpiranih praksi privatizacije. Film je trenutno u postprodukciji i njegov završetak se očekuje u maju 2019. godine.