Datum objave: 22. decembar 2011.
Napisala i režirala: Angelina Jolie

Centar za postkonfliktna istraživanja počeo je saradnju sa glumicom, režiserkom i posebnom izaslanicom UNHCR-a Angelinom Jolie u zimu 2010. kada je CPI angažovan kao istraživački savjetnik za Angelinin film“U zemlji krvi i meda“. CPI je iskoristio svoju mrežu udruženja žrtava rata i nevladinih organizacija kako bi prikupio statističke podatke i obezbijedio neophodne kontekstualne informacije i detalje vezane za događaje prikazane u filmu.
U decembru 2011., CPI je u Sarajevu organizovao privatno premijerno prikazivanje ovog filma za 16 udruženja žrtava koja predstavljaju sve etničke skupine zastupljene u BiH. Nakon pozitivne reakcije udruženja žrtava, film je dobio zeleno svjetlo za zvanično prikazivanje i u februaru 2012. godine, CPI i Obala Art Centar (organizatori Sarajevo Film Festivala) su organizovali i skupa održali premijeru ovog filma u Sarajevu. CPI je bio odgovoran za distribuciju 2.100 karata koje je Jolie lično donirala za nevladine organizacije, omladinske organizacije, udruženja žrtava rata, univerzitete, aktiviste, međunarodne organizacije i ambasade, i koordinisao je privatni sastanak Angeline Jolie sa žrtvama seksualnog nasilja. CPI i dalje organizuje prikazivanja ovog filma za studente u cijeloj zemlji kako bi dodatno potakao raspravu o pravima onih koji su preživjeli seksualno nasilje u ratu.