Datum objave: 10. august 2015.
Produkcija: CPI i Pinch Media
Prikazano na: UN online TV program “21. stoljeće”
Gledanost: 300 miliona gledalaca širom svijeta

“Prelaženje mostova: heroizam jednog čovjeka” je priča bosanskog spasioca Zorana Mandlbauma, mostarskog Jevreja koji je imao priliku da napusti Bosnu tokom rata, ali ga je naslijeđe holokausta motivisalo da ostane i pokrene različite humanitarne akcije da pomogne ljudima zatočenim u gradu i obližnjim koncentracionim logorima.