Datum implementacije: juni 2015. – danas
Partneri: Institut edukatora za ljudska prava (EIHR), Forum Ziviler Friedensdienst Bosna i Hercegovina (Forum ZfD)

Kroz iscrpno istraživanje historije holokausta i komparativno proučavanje genocida, međunarodno priznati šabloni znakova upozorenja, činova nasilja, međunarodnog odgovora, i ponovne izgradnje nakon krvoprolića nude prilike da se razmotre, revidiraju i implementiraju učinkovite metode intervencije i rekonstrukcije. Saradnja između ključnih aktera na lokalnom nivou, u ovom slučaju nastavnika u učionicama, učenjaka, zakonodavaca i drugih aktera uključenih u edukaciju, ima potencijal da stvori momentum neophodan za ponovnu izgradnju zajednice nakon masovnog nasilja.

Od 2017. godine, CPI, Institut edukatora za ljudska prava i Forum ZFD su održali niz sastanaka i radionica kako bi razvili stabilan i realan plan za obuku nastavnika i materijale temeljene na zajedničkom razumijevanju obrazovnih prioriteta u sprječavanju i reagovanju na masovne zločine. Kreirani materijal je dostupan na linku ispod.

Pedagoški priručnik Holokaust & Mir