Datum implementacije: juni 2015. – danas
Partneri: Institut edukatora za ljudska prava (EIHR), Forum Ziviler Friedensdienst Bosna i Hercegovina (Forum ZfD)
Podrška: Američka ambasada u BiH

Kroz iscrpno istraživanje historije holokausta i komparativno proučavanje genocida, međunarodno priznati šabloni znakova upozorenja, činova nasilja, međunarodnog odgovora, i ponovne izgradnje nakon krvoprolića nude prilike da se razmotre, revidiraju i implementiraju učinkovite metode intervencije i rekonstrukcije. Saradnja između ključnih aktera na lokalnom nivou, u ovom slučaju nastavnika u učionicama, učenjaka, zakonodavaca i drugih aktera uključenih u edukaciju, ima potencijal da stvori momentum neophodan za ponovnu izgradnju zajednice nakon masovnog nasilja. Institut edukatora za ljudska prava (EIHR) i CPI, uz podršku partnerskih organizacija, kreiraju obrazovne materijale koji će omogućiti nastavnicima i edukatorima širom BiH da uključe proučavanje holokausta u svoj nastavni plan i program, pošto ovaj sadržaj pruža najbolju priliku da se obrade ključni koncepti moralne i građanske hrabrosti, mira i interkulturalne edukacije, i uloge pojedinca u ostvarenju pozitivne promjene.

BalkanDiskurs WARM Foundation
Prijavite se na našu mailing listu