Datum implementacije: 2012. – danas

Svakog ljeta, CPI sarađuje sa Centrom za globalna pitanja New York univerziteta (NYU) i koordiniše bosanski dio njihove godišnje posjete bivšoj Jugoslaviji. Cilj ovog programa je da studentima pruži praktično znanje kako bi se profesionalno istakli u međunarodnoj areni, i nudi im se neophodni i interdisciplinarni kontekst za razumijevanje ključnih problema u međunarodnoj politici, ekonomiji, izgradnji mira, transnacionalnoj sigurnosti, međunarodnom pravu, ljudskim pravima, energiji, okolišu, i povezanim oblastima. CPI je zadužen za ugovaranje intervjua, posjeta, predavanja, i razgovora sa predstavnicima i organizacijama iz Sarajeva, Bratunca i Srebrenice.