Granatirana, spaljena – ali ponovno rođena – Sarajevska Vijećnica je u aprilu 2022. godine, 30 godina nakon početka najduže opsade jednog glavnog grada u modernoj istoriji bila centar događaja koji su povodom obilježavanja 30 godina od opsade Sarajeva organizovali Centar za postkonfliktna istraživanja, Grad Sarajevo, Informativni centar o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo, Memorijalni centar Srebrenica i Modul Memorije uz partnerstvo i podršku Konrad-Adenauer-Stiftung, Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove, Britanska Ambasada u BiH, King’s College London, Opština Novo Sarajevo i Sarajevska Vijećnica.

Događaj je obuhvatio izložbu fotografija ,,Opsada/Siege”, autora dr. Paula Lowe i međunarodnu konferenciju ,,30 godina poslije – Sarajevo”. Učesnici i govornici na događaju su renomirani lokalni i međunarodni stručnjaci, novinari i akademici.