Nakon što se ustoličio kao jedna od vodećih organizacija izgradnje mira na zapadnom Balkanu, CPI je uspostavio blisku saradnju sa MKSJ-om koja traje duže od pet godina, a trenutno sarađuje sa njihovim terenskim uredom u Sarajevu. Jedan od primarnih ciljeva ovog partnerstva je upoznavanje balkanske omladine sa ulogom MKSJ-a u tranzicijskoj pravdi na interaktivan i pristupačan način.

CPI posjeduje znatno iskustvo na poljima omladinske edukacije i mirovnog obrazovanja, i u sklopu svog nagrađivanog i internacionalno priznatog Programa izgradnje mira “Obični heroji” radi na nastavnim planovima i programima i radionicama širom regije. CPI i MKSJ su iskoristili priliku da skupa razviju novi modul za omladinsku radionicu “Trening za heroje” u sklopu ovog programa, čiji će fokus biti psihologija počinioca i procesi iza priznanja počinilaca. Ovaj novi modul će biti razvijen koristeći arhivski materijal i stručnost MKSJ-a, a omladini iz regiona će ga predstavljati predstavnici iz obje organizacije.

Pored našeg rada na polju mirovnog obrazovanja, MKSJ izuzetno cijeni i CPI-ev rad na povećanju svijesti o problemima koji se tiču prava žena i žrtava. Kroz naš projekat “Prekidanje stigme i šutnje koje okružuju seksualno nasilje u konfliktu”, CPI je žrtvama ratnog seksualnog nasilja pružio platformu na kojoj mogu govoriti protiv kulture nekažnjavanja i protiv stigmatizacije u BiH, i da osnaže bosanske žene i omladinu kako bi utjecali na pozitivnu promjenu na nivoima zajednice, društva i institucija. MKSJ je potvrdio učešće osoblja svog terenskog ureda u Sarajevu u nekoliko planiranih aktivnosti ovog projekta, uključujući panel sesije i prikazivanja filmova, koje će se organizovati na različitim lokacijama širom zemlje. Pored ovog, MKSJ je naš glavni partner u radu oko regionalne Koalicije za prevenciju genocida sa UN-ovim Uredom za prevenciju genocida i odgovornost za zaštitu.