Datum implementacije: decembar 2018. – u toku

Partneri: Memorijalni muzej 11. septembra

U decembru 2018. godine, CPI je započeo saradnju sa dr Stephanie Arel, Andrew W. Mellon fellow u Memorijalnom muzeju 11. septembra, i organizovao iskustvenu, jednodnevnu radionicu za osobe koje se bave procesima postkonfliktne obnove i oporavka nakon grupnih i individualnih trauma, da se dublje povežu sa ostalima koji se bave sličnim pitanjima, istraže metode brige o sebi i razumiju mehanizme iza empatije koja je potrebna za ovaj rad. Ovo je prva radionica ove vrste u BiH i CPI će nastaviti raditi sa dr Arel i u 2019. godini kako bi se uspostavila lokalna mreža podrške koja može pružiti kontinuirane resurse osobama koje rade u postkonfliktnim okruženjima.