Datum implementacije: 3. juni – 30. juli 2010.

Atlantska inicijativa (AI), zajedno sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Colorado Denver univerzitetom (UCD), i Centrom za postkonfliktna istraživanja, održala je osmosedmični studijski program za studente iz inostranstva nazvan “2010: Izgradnja države i nacije u Bosni i Hercegovini”. Ovaj osmosedmični, edukativni i eksperimentalni program učenja koji je osmislila i organizovala Velma šarić, održavao se u Sarajevu od 3. juna do 30. jula 2010. godine. U ovom ljetnom programu učestvovalo je osam američkih studenata dodiplomskog i postdiplomskog studija sa UCD-a, Univerziteta u Denveru (DU), i Metro koledža u Denveru, zajedno sa pet bosanskih studenata sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Studenti su svakog jutra prisustvovali predavanjima na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, a popodne su radili kao pripravnici u lokalnim nevladinim organizacijama. Američki profesori su držali predavanja čiji je fokus bila izgradnja institucija, korupcija, pomirenje i izgradnja mira u BiH i na Balkanu. Lokalni stručnjaci iz oblasti politike, medija, lokalnog i međunarodnog prava i akademske zajednice su dijelili svoja iskustva i uvide, time dodajući novu dimenziju teoretskoj osnovi predavanja. Uz vrijeme provedeno na fakultetu, studenti su učestvovali u nekoliko edukativnih putovanja koja su dodatno produbila njihovo razumijevanje Bosne i Hercegovine.