Sjedinjene Američke Države

Matthew Simonson je student doktorskih studija na Institutu za mrežne nauke Northeastern  Univerziteta u Bostonu gdje proučava efekte društvenih mreža na političko ponašanje. Za svoju disertaciju, Matthew radi sa CPI-om na istraživanju kakva je interakcija ljudi u BiH bila tokom rata sa prijateljima i susjedima iz drugih etničkih grupa. Njegovo istraživanje posebno nastoji da shvati ulogu koju su društvene mreže odigrale u određivanju koji su ljudi mogli pomoći ili spasiti druge i kome su izabrali da pomognu. Matthew također planira da analizira mreže prijateljstava koje se formiraju među učesnicima programa u CPI i da izmjeri kako se uticaj CPI proširio na njihove porodice i prijatelje. Matthew je ranije radio kao pripravnik u Search for Common Ground organizaciji i Seeds of Peace organizaciji sa tinejdžerima iz konfliktnih područja. Njegovo prethodno istraživanje uključuje i mapiranje mreža prijateljstava u Ugandi kako bi se razumjelo šta motivira ljude da formiraju odnose preko etničkih linija.