#12DanaMira | Za kulturu mira, tolerancije i razumjevanja

U okviru kampanje #12DanaMira, CPI i UNFPA BIH će obilježiti 2. oktobar – Međunarodni dan nenasilja sa serijom događaja u Srebrenici.

U saradnji sa prijateljima iz Udruženje “SARA-Srebrenica”, otvorićemo izložbu fotografija „Moje tijelo: ratna zona“ koja dokumentuje upotrebu seksualnog nasilja kao ratnog oružja kroz svjedočanstva žena iz cijelog svijeta koje su ga preživjele sa ciljem da pomogne preživjelima da se transformišu iz žrtvi u sudionice u borbi za pravdu. Pored izložbe predstavićemo i foto knjigu iz projekta #NaMarginama koji ima za cilj borbu protiv negativnih percepcija koje ljudi imaju o Romima i izaziva gledatelja da preispita svoje stavove o ovoj raznolikoj zajednici. Nakon ovoga ćemo sa mladima iz Srebrenice diskutovali o važnosti zagovaranja i promocije pravde, mira, međukulturalnog razumijevanja i pomirenja među mladima koji oblikuju buduće istorijske narative.