Adama Dieng u Bosni i Hercegovini

Centar za postkonfliktna istraživanja je 8. oktobra organizovao sastanak organizacija civilnog društva (OCD) iz BiH i g. Adame Dienga, podsekretara Ujedinjenih nacija (UN) i specijalnog savjetnika UN za prevenciju genocida. Tokom sastanka, predstavnici OCD-a su predstavili svoj rad, te diskutovali o preprekama, strategijama i vizijama za budućnost. Zahvalni smo g. Diengu što je sa nama podijelio svoja razmišljanja o pomirenju, izgradnji mira i problemu govora mržnje u BiH i ulozi koju OCD imaju u tom procesu. Pored g. Dienga, sastanku je prisustvovala i Kathleen Kavalec, šefica Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, te lokalni UN dužnosnici.

Ovaj sastanak je rezultat dugogodišnje, uspješne suradnje našeg centra sa Kancelarijom UN-a za sprečavanje genocida i odgovornost za zaštitu. Više o ovom partnerstvu možete pronaći ovdje.