Akademija Omladinskog Rada

Naš centar je tokom septembra uzeo učešće u 5. i 6. modulu PRONI Akademije Omladinskog Rada (PAOR) koju organizuje PRONI Centar za omladinski razvoj kroz projekt #STaRBiH uz podršku USAID programa za Bosnu i Hercegovinu. Sa mladima iz čitave BiH smo kroz naš nagrađivani program Obični heroji razgovarali o moralnoj hrabrosti, aktivizmu i izgradnji mira, te mlade upoznali sa pričama običnih heroja iz proteklog rata u BiH kroz dva dokumentarna filma iz istoimenog serijala.