August 2017.

Projekat “Suočavanje s prošlošću” Sarajevo Film Festivala (realiziran uz podršku fondacije Robert Bosch i predstavljen sa partnerima Al Jazeerom Balkans i Američkom ambasadom u BiH) je posvećen povećavanju dijaloga, promovisanju mira kroz podizanje svijesti i upoznavanje svih uključenih strana sa neospornih činjenica. CPI je lokalni partner ovog projekta kroz svoju regionalnu Koaliciju za prevenciju genocida (vidi: Februar) i povezao je nekoliko članova Koalicije sa Marketom istinitih priča ovog projekta – jedinstvenog događaja koji povezuje režisere sa organizacijama koje dokumentuju i istražuju ratove u Jugoslaviji 90-ih godina sa ciljem predstavljanja ovih priča široj publici.