Da li je rat zaista završen?

U novembru, naša programska direktorica Tatjana Milovanović uzela je ućešče na virtualnom panelu u organizaciji Programa za žene, mir i sigurnost Bush škole za javnu upravu. Tokom sesije pod nazivom „25 godina nakon rata u BiH: Da li je rat zaista završen za sve?“, diskutovalo se o efektima rodno zasnovanog nasilja i silovanja na žene i djevojke tokom rata u BiH.