Dječiji pogled kroz foto objektiv

Chris Leslie, fotograf iz Glazgova, je od 1997. do 1999. godine vodio fotografski projekt u podrumu sarajevskog doma za djecu bez roditelja, Doma Bjelave. Djeca iz Doma i okolnih naselja su fotografisali svoj grad iz svoje perspektive – fotografisali su prijatelje, strance, uništeni grad, mirovne snage, starice koje proviruju kroz prozore, pse u parku, ulične scene i trgovce.

Većina snimljenih fotografija ostala je skrivena više od 20 godina. Chris će predstaviti jedinstveni i iskreni pogled na Sarajevo kroz izložbu ,,Dječiji pogled kroz foto objektiv” koja će biti otvorena 11. novembra u sarajevskoj Vijećnici. Za potrebe ove izložbe fotografije su konačno izrađene, otkrivajući iskreni i jedinstveni pogled na Sarajevo koji više ne postoji.

Izložba ,,Dječiji pogled kroz foto objektiv” kreirana je u partnerstvu sa Centrom za postkonfliktna istraživanja, a realizuje uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i u saradnji sa Informativnim centrom o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju Grada Sarajevo.