Duh Doma

Izložba novog multimedijalnog projekta ,,Duh doma’’, kojeg je naš Centar osmislio i kreirao sa Memorijalnim centrom Srebrenica (Srebrenica Memorial Center), svečano je otvorena 10. jula u Memorijalnom centru Srebrenica.

,,Duh doma’’ ima za cilj da predstavi svakodnevni život u Srebrenici i Podrinju kroz vizualni prikaz genocida, kao i da kroz umjetničku instalaciju, dokumentarni video i niz istraživačkih alata unaprijedi dijalog oko potrebe za boljim i efikasnijim radom na održivom povratku prijeratnog stanovništva i obnovi njihovih domova. Izložba će ostati otvorena za javnost do kraja 2021. godine i stalni je dio izložbenih postavku u Memorijalnom centru.

Umjetnička instalacija Duh Doma sadrži radove Aide Redžepagić, Denisa Ruvića, Armina Grace, Erin Brown, Gabrielė Žukauskaitė, Kemala Softića i Iman Azganović, te rad lokalnih istraživača Valentine Gagić-Lazić i Envera Šečića. Radovi predstavljeni u instalaciji dokumentovani su u opštinama Srebrenica i Bratunac, uključujući prigradska naselja i sela Dobrak, Zeleni Jadar, Voljavica i Potočari.