#EIHRMovieChat

CPI je 6. jula uzeo učešće u sesiji koju je organizovao Institut edukatora za ljudska prava (EIHR) sa ciljem predstavljanja priča o moralnoj hrabrosti, uključujući i naš dokumentarac Prevazilaženje mostova: herojstvo jednog čovjeka koji govori o Zoranu Mandlbaumu, Jevreju koji je spašavao ljude u Mostaru tokom rata u Bosni. Na sesiji su uzeli učešće član odbora EIHR John Heffernan i naše Velma Šarić and Tatjana Milovanović.